Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Sympozjum Wsi Pomorskiej poświęcone kształceniu ustawicznemu

Poniedziałek, 29 maja 2017 (12:42)

Wojewódzki Urząd Pracy wraz ze Związkiem Gmin Pomorskich zapraszają na Sympozjum Wsi Pomorskiej -  „Kształcenie ustawiczne kluczowym elementem rozwoju zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich”, które odbędzie się dniu 13 czerwca 2017 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Problematyka Sympozjum poświęcona będzie zagadnieniom związanym z kształceniem ustawicznym dorosłych w świetle możliwości przygotowania niepracujących mieszkańców wsi pomorskiej do wejścia na otwarty rynek pracy, a także wspierania rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich.

W  perspektywie zmian demograficznych, a zwłaszcza zmniejszania się zasobów pracy w miastach, obszary wiejskie naszego województwa będą stanowiły znaczące źródło zasobów pracy dla gospodarki regionu. Ponieważ zatrudnienie w rolnictwie stale maleje, natomiast wzrasta liczba miejsc pracy w usługach i przemyśle, należy zadbać o to aby mieszkańcy wsi umieli dostosowywać swoje umiejętności do zmieniającego się rynku pracy i potrzeb gospodarki regionalnej.

Wspólne spotkanie na Sympozjum Wsi Pomorskiej może być okazją do dyskusji i wypracowania sposobów zachęcania dorosłych mieszkańców wsi do podejmowania dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego z korzyścią dla siebie i swoich rodzin.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:  i_kowalczyk@wup.gdansk.pl (udział w sympozjum jest bezpłatny)

Liczba miejsc ograniczona!

Pliki do pobrania
Program Sympozjum (PDF, 614,03kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader