Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

XVIII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku

Środa, 10 kwietnia 2019 (07:42)

Informujemy, że XVIII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 28 maja 2019 r.

XVII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku

Poniedziałek, 18 marca 2019 (09:28)

Informujemy, że XVII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 2 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca terminów przyjmowania wniosków Dyrektorów Szkół o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy

Piątek, 8 marca 2019 (07:42)

XVI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku

Środa, 27 lutego 2019 (15:34)

Informujemy, że XVI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 12 marca 2019 r.

Stanowisko PWRRP z dnia 01.02.2019 r.

Piątek, 8 lutego 2019 (11:26)
Załącznik do uchwały nr 6/2019
                                                                                                                                              z dnia 6 lutego 2019 r.

 

                          STANOWISKO

Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku

                      z dnia 01 lutego 2019 roku

Wobec napływających wniosków w przedmiocie wyrażania przez Pomorską Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Gdańsku (PWRRP) opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz wyrażanym przez Dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe niepokojem związanym z organizacją nowego roku szkolnego 2019/2020 w szczególności dotyczącym: szkolnych planów nauczania, programów nauczania i planowanego zatrudnienia kadry dydaktycznej, jak też przeprowadzenia skutecznej promocji nowych zawodów, poniżej przedstawiam stanowisko PWRRP w tym zakresie.

PWRRP rozumie potrzebę podjęcia przez Dyrektorów przygotowań do uruchomienia kierunków kształcenia zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego, którego wejście w życie planowane jest z dniem 1 września 2019 roku (projekt z dnia 21 grudnia 2018 roku). Jednocześnie PWRRP wskazuje, iż może wyrażać opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozumiejąc trudną sytuację związaną z organizacją pracy szkoły w nowym roku szkolnym, PWRRP dołoży wszelkich starań, aby przekazać Państwu stosowną opinię niezwłocznie po wejściu w życie ww. Rozporządzenia.

Zmiany w przepisach

Środa, 16 stycznia 2019 (10:58)

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 2018 poz. 996) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 2018 poz. 1265).

Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w brzmieniu dotychczasowym (Art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz. 2245).

Strona 1 z 4