Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zmiany w przepisach

Środa, 16 stycznia 2019 (10:58)

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 2018 poz. 996) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy       (Dz. U. z dnia 2018 poz. 1265).

Zmiana w składzie osobowym PWRRP

Środa, 26 września 2018 (09:57)

Informujemy, że dnia 18 września 2018 r. zmienił się skład członków PWRRP.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z funkcji członka Pana Jakuba Nowaka i powołaniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego na jego miejsce Pana Michała Moniuszko jako przedstawiciela Związku Pracodawców Forum Okrętowe

XIII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Wtorek, 11 września 2018 (13:38)

Informujemy, że XIII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 19 września 2018 r.

Zmiana w składzie osobowym PWRRP

Piątek, 8 czerwca 2018 (11:51)

Informujemy, że dnia 17 maja 2018 r. zmienił się skład członków PWRRP.

Zmiana podyktowana jest rezygnacją z funkcji członka Pana Marka Byczkowskiego i powołaniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego na jego miejsce Pana Mariusza Mówkę jako przedstawiciela Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Odwołanie posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Środa, 21 marca 2018 (12:14)

Informujemy, że XII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało odwołane.

Ponadto informujemy, że kolejne posiedzenie PWRRP zostało zaplanowane na 17 kwietnia 2018 r.

XII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Piątek, 9 marca 2018 (09:38)

Informujemy, że XII posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zostało zaplanowane na 14 marca 2018 r. Tematem posiedzenia będą procedowane wnioski, które wpłynęły w II turze tj. do dnia 15.02.2018 r. 

Ponadto informujemy, że aktualnie trwa nabór w ramach III tury tj. do dnia 15.03.2018r. -decyduje data wpływu do WUP.

Strona 1 z 3

ELEKTRYK

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU MALIN

Zobacz.

MECHANIK PRZEMYSŁOWY

Zobacz.

MECHANIK PRZEMYSŁOWY

Zobacz.