Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

B-SME (2005-2007)

Czwartek, 10 kwietnia 2008 (10:52)

 

ue.jpgbsr_head_logo.gifBSMElogo.jpg

Rozwój Narzędzi dla Przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Spatial Development Measures For Enterprises – B-Sme) (2005-2007)

Główne cele projektu B-SME :
• Wzrost konkurencyjności całego Regionu Nadbałtyckiego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w tym regionie.
• Intensyfikacja współpracy pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi UE w Regionie Nadbałtyckim oraz z krajami sąsiadującymi, które nie są członkami UE.
• Promocja tożsamości gospodarczej i kulturowej, wypracowanie duchowo-mentalnej infrastruktury i poczucia wspólnoty oraz wspieranie tożsamości terytorialnej.
• Tworzenie realnych i wirtualnych sieci pomiędzy wspierającymimałe i średnie przedsiębiorstwa organizacjami z obszaru gospodarki prywatnej (izby, zrzeszenia przedsiębiorstw), publicznymi organizacjami wspierającymi zagospodarowanie przestrzeni i gospodarkę oraz ośrodkami kształcenia i szkołami wyższymi.
• Pozyskanie dodatkowych partnerów projektu oraz dalszy rozwój struktury międzynarodowej i struktury branżowej, szczególnie wzmożone angażowanie publicznych organizacji wspierających zagospodarowanie przestrzeni i gospodarkę, intensywne uczestnictwo do tej pory jeszcze nie reprezentowanych na dużą skalę krajów UE(przede wszystkim Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii) oraz większy udział krajów spoza UE (Rosja z St. Petersburgiem i regionami Leningrad i Kaliningrad, a także Białoruś).
• Realizacja działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Regionie Nadbałtyckim, przede wszystkim w zakresie kształcenia przedsiębiorców i personelu kierowniczego, współpraca międzynarodowa na poziomie przedsiębiorstw oraz działania związane z rozwojem poszczególnych firm.

Promotor


Parlament Hanzeatycki
(Niemcy)
http://www.hanse-parlament.de/
Partnerzy


W projekcie uczestniczyło 36 partnerów (przede wszystkim instytucje wspierające MŚP, izby rzemieślnicze, zrzeszenia przedsiębiorców oraz administracja publiczna) z dziesięciu krajów – Niemcy, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja (Sankt Petersburg)
Finansowanie

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III B
Rezultaty


1. Stworzona została sieć izb i związków, która zaczynała działalność w 2005 roku z dziewiętnastoma partnerami, a dwa lata później należały do niej już 33 organizacje gospodarcze ze wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego.
2. Parlament Hanzeatycki zorganizował około siedemdziesięciu konferencji, posiedzeń, warsztatów, forów współpracy i podobnych spotkań we wszystkich krajach basenu Morza Bałtyckiego. Niezliczone rozmowy twarzą w twarz" przyczyniły się do rozwoju otwartości, zrozumienia i poczucia przynależności do grupy.
3. Za pomocą pisemnych ankiet i wielu warsztatów zanalizowano polityczne warunki ramowe i koncepcje wspierające w krajach nadbałtyckich. Wspólnie sformułowano strategie i środki, mające na celu polepszenie szans rzemieślniczej klasy średniej w basenie Morza Bałtyckiego.
4. Stworzono niezbiurokratyzowany, bazujący na wzajemnym zaufaniu system równouprawnienia tytułów w regionie Morza Bałtyckiego i specjalny paszport kwalifikacji basenu Morza Bałtyckiego".
5. Przeprowadzono i opublikowano (po niemiecku, angielsku i polsku) studia dotyczące wszystkich jedenastu krajów, zawierające informacje, analizy i prognozy dotyczące gospodarki - w tym prawa gospodarczego i prawa pracy, polityki i administracji, podstawowych informacji gospodarczo-geograficznych i historycznych, podstawowego słownictwa i wskazówek dotyczących zachowania.