Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

CORE SKILLS DEVELOPMENT(2005-2006)

Poniedziałek, 4 czerwca 2007 (13:10)
Core Skills Development - Rozwój Podstawowych Umiejętności-Zdolności do Zmiany Ludzkiego Stylu Życia.(2005-2006)
Głównym celem projektu „Rozwój Podstawowych Umiejętności – Zdolności do Zmiany Ludzkiego Stylu Życia” było przede wszystkim stworzenie międzynarodowego konsorcjum partnerskiego projektu, które miało wypracować wspólne działania oraz narzędzia wspierające zatrudnienie oraz podnoszenie kompetencji na rynku pracy.

Promotor

The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Bistrita Nasad County, Rumunia
Partnerzy
Centre Regional  D’information des Droits Des Femmes (Regionalne Centrum Informacji Dotyczących Praw Kobiet)
Stowarzyszenie Acare Environment, Francja
Stowarzyszenie „Club Amici di Salvatore Quasimodo”, Włochy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Finansowanie

Program Socrates, Grundvtig
Rezultaty
1.Opracowano słownik podstawowych umiejętności
2.Zorganizowano wizyty studyjne w organizacjach lokalnych w krajach partnerskich
3.Opracowano europejską bazę danych instytucji kształcenia ustawicznego