Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dział promocji indywidualnej działalności gospodarczej - IDG

Piątek, 24 kwietnia 2009 (14:38)

Z naszej strony o przedsiębiorczości, przygotowanej głównie pod kątem osób zakładających indywidualną działalność gospodarczą dowiesz się….

Jak z dobrego pomysłu uczynić dobry plan
Co zrobić aby zarejestrować działalność gospodarczą
Kto może pomóc przy pojawiających się licznych przeszkodach
Gdzie uzyskać dotację z Funduszu Pracy


Działalność gospodarczą można zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarówno samodzielnie przez Internet, jak i osobiście w urzędzie miasta i gminy oraz wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza). Do czasu przeniesienia danych z ewidencji gminnych do CEIDG, organy gmin pozostają organem ewidencyjnym na "starych" zasadach. Wniosek o wpis CEIDG-1 dostępny jest na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

W związku z powyższym, niektóre czynności opisane w naszych poradnikach i ulotkach, można dokonać także poprzez złożenie wniosku CEIDG, bez osobistego składania dokumentów w urzędach. Dotyczy to np. Urzędu Statystycznego, niektórych czynności w Urzędzie Skarbowym czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji z zakładce kroki do założenia indywidualnej działalności gospodarczej

Nasze publikacje dotyczące prezdsiębiorczości:

Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą

Formy wspierania rozwoju małych firm w ramach Funduszu Pracy

Formy wspierania pracodawców w ramach Funduszu Pracy

Ulotka turystyczna

Samozatrudnienie w turystyce dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Audycje:

Indywidualna działalność gospodarcza:dotacja z PUP dla osoby bezrobotnej,zakładanie firmy najważniejsze informacje

Wersja PDF

Indywidualna działalność gospodarcza: prowadzenie działalności na wsi

Wersja PDF

Finansowe wsparcie dla przedsiębiorcy: rozwój firmy, nowe miejsce pracy dla os. bezrobotnej

Wersja PDF