Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

E-UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻB SPOŁECZNYCH (2006-2007)

Czwartek, 10 kwietnia 2008 (10:24)
napis_ang..jpgLD.jpg
"E-umiejętności służb społecznych - innowacyjne rozwiązania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika instytucji systemu pomocy społecznej"(2006-2007)

Celem projektu było wypracowanie metod i narzędzi szkoleniowych w formie szkolenia e-learning. Metody i szkolenia testowane były na międzynarodowej grupie pracowników służb społecznych i doradcach zawodowych. Ich tematyka obejmowała zakres wsparcia klienta pomocy społecznej.

Promotor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Partnerzy
Associaltion Interregionale de Guidance et de Sante a.s.b.l., Belgia
University College South (UC South), Dania
Socialiniu Inovaciju Fondas, Litwa
Sprint Sp. z o.o., Polska
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Finansowanie

Leonardo da Vinci II
Rezultaty
1. Podręcznik dla pracowników socjalnych i doradców zawodowych w wersji drukowanej oraz CD w pięciu wersjach językowych: angielskim, duńskim, francuskim, litewskim i polskim
2.  Program szkoleniowy - do wdrożenia na zwykłych kursach i tych stosujących media wirtualne na uczelniach wyższych oraz w instytucjach szkoleniowych, dostępny w wersji drukowanej oraz w skróconej formie na platformie internetowej w pięciu językach: angielskim, duńskim, francuskim, litewskim i polskim
3. Sieć doradców i trenerów - zrekrutowanych między innymi spośród członków zespołu zarządzającego projektem, dostępna na stronach partnerów w pięciu wersjach językowych: angielskim, duńskim, francuskim, litewskim i polskim
4. Wirtualna biblioteka (e-library) - w pięciu wersjach językowych: angielskim, duńskim, francuskim, litewskim i polskim
5. Platforma e-learning - dostępna dla pracowników socjalnych, animatorów społecznych, doradców zawodowych