Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

EURO-KOBIETA (2002-2004)

Środa, 9 lutego 2005 (16:28)
                    
"Nowa metodyka kształcenia zawodowego kobiet w aspekcie wymagań europejskiego rynku pracy - Euro-Kobieta" (2002-2004)

Głównym zamierzeniem projektu było upowszechnianie nowoczesnych metod informatycznego kształcenia zawodowego kobiet w celu zdobycia nowych umiejętności w zakresie agroturystyki oraz prowadzenia biura a także w zakresie podjęcia samozatrudnienia. W ramach projektu stworzono materiały szkoleniowe wraz częścią metodyczną dla trenerów oraz przeprowadzono szkolenia pilotażowe na trenerów.

Promotor
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy
Fundacja Rozwoju i Promocji EKSPERT w Gdańsku, Polska
Miedzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Urzędów Zatrudnienia w Polsce
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft, Niemcy
Tulossilta, Finlandia
The Social Innovation Fund, Litwa
Finansowanie
Program Leonardo da Vinci
Rezultaty
1.   Aktywizacja zawodowa kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
2.   Wzrost możliwości znalezienia pracy, samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet z obszarów wiejskich i miejskich.
3.   Opracowanie 3 szkoleniowych pakietów multimedialnych w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, litewskiej i fińskiej.
4.   Opracowanie i wydanie 3 multimedialnych pakietów metodycznych w czterech wersjach językowych.
5.    Przeszkolenie trenerów w krajach partnerskich w celu upowszechniania nowych metod przekazywania wiedzy osobom dorosłym.
6.   Uruchomienie w krajach partnerskich wirtualnych punktów konsultacyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby beneficjentów (bezrobotnych kobiet).