Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

I TY MASZ SZANSĘ (2003-2006)

Środa, 9 lutego 2005 (17:05)
szansa.jpgsocrates.jpg
Aktywizacja zawodowa osób niedostosowanych społecznie – włączenie  byłych więźniów do społeczeństwa – I Ty Masz Szansę” (2003-2006)

Celem projektu była promocja aktywnych postaw w zdobywaniu i odnawianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji wśród osób wykluczonych z życia społecznego, przebywających w zakładach karnych i ośrodkach wychowawczych, poprzez wypracowanie specjalistycznego programu szkoleniowego.

Promotor Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy

Aetat Employment Counselling (Aetat), Norwegia

Alytus Labour Market Training and Counselling Service, Litwa
Municipal Institute for Training and Employment Granada City Council (IMFE) , Hiszpania

QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH, Niemcy

City University Bratislava Foundation, Słowacja
Finansowanie
Program Socrates Grundtvig
Rezultaty
1. Opracowano podręcznik zawierający program szkoleniowy, przeznaczony dla trenerów pracujących z osobami przebywającymi w jednostkach penitencjarnych (w sześciu wersjach językowych – polska, angielska, norweska, hiszpańska, litewska, angielska).
2. Przeprowadzono szkolenia pilotażowe w krajach partnerskich projektu – na Litwie, w Polsce, Hiszpanii, Niemczech oraz Norwegii.