Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie wyników II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Wtorek, 10 kwietnia 2012 (14:19) miniatura


W dniu 14 grudnia 2012 roku Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów II Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Przy ocenie prac magisterskich Komisja brała w szczególności pod uwagę następujące kryteria:

  • jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków; dobór i sposób wykorzystania źródeł;
  • stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu;
  • podejście metodologiczne;
  • poziom redakcyjny i edytorski pracy;
  • walory aplikacyjne pracy.

Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie:

I nagroda

Nie przyznano I nagrody.

II nagroda

Pani Klaudia Kilińska - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
za pracę magisterską pt.” Uprzedzenia i dyskryminacja kobiet na rynku pracy jako konsekwencja stereotypów płciowych” napisaną pod kierunkiem dr Wiesława Baryły.

Nagrodę przyznano za propozycję włączenia w obszar zarządzania koncepcji sprawczości i wspólnotowości oraz eksperymentalne badania dostarczające nowych, interesujących danych do dyskusji nad efektywnością kobiet i mężczyzn w pełnieniu funkcji kierowniczych.

III nagroda

Pani Natalia Siuda - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
za pracę magisterską pt.”Ekonomia społeczna w województwie pomorskim” napisaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kubki

Nagrodę przyznano za zaprezentowanie zjawiska ekonomii społecznej i wszystkich powiązanych z nim zagadnień, ukazujących funkcjonowanie jej poszczególnych elementów, sukcesy i niedociągnięcia.

Wyróżnienia:

Pani Anna Stencel - absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
za pracę magisterską pt.” Szanse i bariery powrotu kobiet na rynek pracy” napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Peplińskiej

Wyróżnienie przyznano za interesujące i twórcze podjęcie ważnego tematu związanego z uwarunkowaniami aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy w sytuacji przerwy spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

Pani Kamila Kulbaczewska - absolwentka Akademii Morskiej
za pracę magisterską pt.” Sytuacja bezrobotnych kobiet w powiecie człuchowskim w latach 2007 - 2011” napisaną pod kierunkiem dr Katarzyny Skrzeszewskiej

Wyróżnienie przyznano za trafność ukierunkowania pracy w odniesieniu do czasu i przedmiotu badań, znakomicie realizującą postawiony przed nią cel.