Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy - archiwum

Uwaga!
Dane dotyczące stopy bezrobocia za okres grudzień 2003 r. - sierpień 2017 r. uległy zmianie w porównaniu z publikowanymi poniżej ze względu na korektę dokonaną przez GUS, wynikającą z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym. Stopa bezrobocia po korekcie GUS zamieszczona jest w tablicach statystycznych pt.:"Rynek pracy województwa pomorskiego według powiatów".


Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader