Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

MAYDAY (2005-2008)

Czwartek, 10 kwietnia 2008 (11:06)
logo_mayday.jpg
„MAYDAY" – Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce (2005-2008)

 

Mayday” jako główny cel swojego działania określił budowę kompleksowego systemu wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) sektora okrętowego i zatrudnionych wnich pracowników w wieku 50+ dyskryminowanych na rynku pracy ze względu na wiek ikwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców, związanych z koniecznością dostosowania się przedsiębiorstw do wymagań społeczeństwa informacyjnego.

 

Promotor
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność
Partnerzy
Politechnika Gdańska
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Pomorska Izba Przemysłowo Handlowa
Akademia Morska
Forum Okrętowe 
Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Finansowanie

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Rezultaty

 Opracowano:

  • modelowe rozwiązanie systemu kształcenia ustawicznego pracowników 50+, menedżerów i kadry zarządzającej
  • metodykę badań, która pozwala na diagnozę wszystkich obszarów oddziaływania projektu, np. doradztwo, kształcenie, poziom świadomości, innowacyjne technologie (w tym informatyczne)
  • koncepcję sieci liderów innowacji, której celem jest propagowanie rezultatów projektu po jego zakończeniu
  • system mentoringu dla potrzeb pracowników zagrożonych utratą miejsc pracy z powodu kwalifikacji niedostosowanych do potrzeb pracodawców i firm sektora okrętowego
  • model systemu doradztwa dla pracodawców pozwalającego na przetestowanie nowatorskich metod zarządzania zasobami ludzkimi

 

ue.jpg


Projekt realizowany był przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL