Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Piątek, 10 czerwca 2016 (12:25)


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W odpowiedzi na problem niskiej aktywności zawodowej osób młodych, realizując zobowiązania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz inicjatywy Gwarancje dla młodzieży, podjęliśmy działania w celu zbudowania Partnerstwa i wypracowania zestawu rekomendacji, które przyczynią się do usprawniania systemu wsparcia – zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej dla osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Celem projektu jest usprawnianie systemu wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do 1) zwiększenia możliwości dotarcia do osób młodych, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia; 2) przygotowywania trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy; 3) wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych.

Partnerstwo projektowe:
Wojewódzki Urząd Pracy - lider
Caritas Archidiecezji Gdańskiej – partner

Partnerstwo regionalne:

 • podmioty zajmujące się problematyką młodzieży
  - Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Kobiet i Rodziny w Bytowie
  - Stowarzyszenie Morena
  - Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku
  - Centrum inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
  - Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni – jednostka budżetowa
  - Gminy Miasta Gdyni
  - Fundacja Dla Was
  - Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku
  - Fundacja Pokolenia
  - Fundacja Edukacji i Działań Społecznych
  - Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • instytucje rynku pracy
  - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
  - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
  - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
  - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
  - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
  - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
  - Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku
  - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu
 • podmioty funkcjonujące w systemie edukacji
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Kwidzyn
  - Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
  - Lucyna Borzyszkowska Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju
 • pracodawcy/organizacje pracodawców
  - Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
  - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

Spotkania informacyjne, inicjujące zawiązanie Partnerstwa regionalnego:

 • 20 czerwca 2016 r. – Gdańsk, Dom Muzyka, ul. Łąkowa 1-2
  (powiat pucki, wejherowski, kartuski, gdański, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot)
 • 21 czerwca 2016 r. – Słupsk, Hotel Piast, ul. Jedności Narodowej 3
  (powiat lęborski, bytowski, słupski, m. Słupsk)
 • 23 czerwca 2016 r. – Chojnice, GENUE Ubezpieczenia, ul. Nowe Miasto 177 (powiat kościerski, chojnicki i człuchowski)
 • 24 czerwca 2016 r. – Kwidzyn, Hotel CENTRUM, ul. Kopernika 32
  (powiat nowodworski, malborski, tczewski, sztumski, starogardzki, kwidzyński)
  Godziny spotkań od 10.00 do 14.00.,

Plan prac Partnerstwa regionalnego:

 • I spotkanie Partnerstwa
  30.06.2016  / Hotel Scandic ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk;
 • II spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  26-27.07.2016  / Hotel Victoria ul. Zamostna 1, Bolszewo
 • III spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  23-24.08.2016  / Hotel Wrota Kaszub ul. Konarzyńska 16, Stara Kiszewa
 • IV spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  13-14.09.2016  / Hotel Nadmorski ul. Nadmorska 9, Łeba
 • V spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  04-05.10.2016 / Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy ul. Polanki 124, Gdańsk
 • Spotkanie panelowe ekspertów
  28.10.2016 / Beethoven Hotel ul. Beethovena 7, Gdańsk
 • VI spotkanie Partnerstwa (warsztaty)
  03.11.2016 / Gdańsk NOVOTEL ul. Pszenna 1, Gdańsk
 • Spotkanie podsumowujące
  16.12.2016 / Hotel Bonum, ul. Sieroca 3 Gdańsk

Okres realizacji projektu:
czerwiec - grudzień 2016 r.

Rezultat pracy Partnerstwa – zestaw rekomendacji:

 • analiza sytuacji osób młodych: „Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy – potrzeby, możliwości i instytucje wsparcia” - pobierz
 • zestaw rekomendacji
  - dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy w tym grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
  - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER,
  - dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej OHP w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER,
  - rekomendacje zawierające sposób funkcjonowanie partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości.
  pobierz

Wypracowane rekomendacje:

 • zwiększą możliwości dotarcia do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • umożliwią przygotowanie trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy,
 • pozwolą na sformułowanie kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych, na szczeblach lokalnych i regionalnych.

Źródło finansowania projektu:

 • Europejski Funduszu Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wartość projektu:
250 616,25 zł (w tym 211 219,38 zł – środki UE oraz 39 396,87 zł – krajowe środki publiczne)

Kontakt:

Wojciech Józef Konkel
tel.: 58 32 64 885
w_konkel@wup.gdansk.pl

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy/Zespół Programów i Projektów Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.