Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Buduj dla Pomorza

Poniedziałek, 31 marca 2008

Buduj dla pomorza.

Buduj dla Pomorza - Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez szkolenie i zatrudnienie w zawodach związanych z budownictwem.
Termin realizacji Programu: 2007 - 2008 r.

 

Edukacja dla Pracy

Środa, 9 kwietnia 2008 (14:00)

Edukacja dla pracy.

Edukacja dla Pracy - Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bez zawodu w szczególności z obszarów wiejskich i małych miast poprzez uzupełnienie i podniesienie poziomu wykształcenia, nabywanie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych i praktyczną naukę zawodu.
Termin realizacji: 2007 - 2008 r.

 

GRYF

Środa, 12 listopada 2008 (13:05)

GRYF - Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych regionu
Termin realizacji Programu: lata 2003 - 2009

 

Kurs na Pracę

Piątek, 25 lipca 2008 (15:03)

Kurs na pracę - Pilotażowy Regionalny Program wspierający mobilność przestrzenną i zawodową mieszkańców województwa pomorskiego.

Termin realizacji - czerwiec – grudzień 2008 r. - wdrożenie pilotażowe planowane do kontynuacji w latach 2009 – 2011.

 

Przedsiębiorczy Pomorzanin

Wtorek, 23 grudnia 2008 (11:12)
Przedsiębiorczy Pomorzanin - Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w województwie pomorskim poprzez wspieranie samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych.
Termin realizacji Programu: 2006 – 2009 r.STER

Środa, 28 października 2009 (12:50)

STER - Program działań publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób dotkniętych skutkami procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle stoczniowym w województwie pomorskim
Termin realizacji: 2009 - 2010