Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Programy Regionalne w województwie pomorskim w 2017 r.

Piątek, 7 kwietnia 2017 (13:07)

Jedną z form wsparcia, wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są programy regionalne. Wprowadzenie do ustawy programów regionalnych miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje bowiem samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

Projekty zakończone

Czwartek, 30 lipca 2009 (12:00)