Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Psychologiczne aspekty podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej

Wtorek, 10 marca 2009 (09:34)

Motywy podejmowania działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, może okazać się dla niektórych dobrym i trafnym rozwiązaniem.

Organizowanie przedsięwzięcia i kierowanie nim często postrzegane jest jako swego rodzaju wyzwanie, poprzez które osiągamy ważne dla nas cele zawodowe a nawet życiowe. Nie mniej jednak motywy podejmowania działalności gospodarczej mogą być różne. Osoby decydujące się na założenie własnego biznesu bardzo często cenią sobie niezależność, pragną wykazać się pracą „na swoim”, czy w ten właśnie sposób spełniają swoje ambicje zawodowe związane na przykład z potrzebą osobistego rozwoju, nienormowanym czasem pracy. Wśród przedsiębiorców spotyka się również takich, dla których głównym motywem posiadania własnej firmy była determinacja i brak innych możliwości, czy też wcześniejsze problemy ze znalezieniem pracy. Jeszcze inni widzą w tym okazję do zrobienia „dobrego interesu”, kierując się głównie względami finansowymi.

Decyzja o założeniu własnej firmy to odważy krok, który wiąże się w dużej mierze ze zmianą dotychczasowego stylu życia. Przedsiębiorca bierze los w swoje ręce, dlatego ważne jest, by to był świadomy wybór.
Zanim zaczniesz…

Na powodzenie przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników, o których powinni pamiętać przyszli przedsiębiorcy. Są wśród nich takie, na które mamy wpływ i przed oficjalną rejestracją działalności możemy się odpowiednio przygotować.
Należy przeanalizować wszystkie przesłanki, które decydują o możliwości zrealizowania założonego przedsięwzięcia i odniesienia sukcesu, a także wziąć pod uwagę ewentualne przeszkody i trudności.
Oto przykłady pytań, na które warto sobie odpowiedzieć planując przedsięwzięcie:
- Czy masz oryginalny pomysł, który pozwoliłby Ci realizować się zawodowo?
- Czy potrafisz określić kluczowe cechy i funkcje produktów/ usług, które zamierzasz oferować?
- Czy wiesz co chcesz osiągnąć i jakie są twoje cele?
- Czy posiadasz konkretne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, wiedzę w dziedzinie, która dotyczy planowanej działalności?
- Czy rozpoznałeś potrzeby rynku i będziesz mógł skutecznie konkurować wśród istniejących już firm?
- Czy wiesz na jakim obszarze będzie działała twoja firma, kim będą twoi klienci i w jaki sposób zamierzasz do nich dotrzeć?
- Jakich nakładów finansowych wymaga twoje przedsięwzięcie i z jakich źródeł będziesz pozyskiwał kapitał?
- Czy ustaliłeś planowaną wielkość przychodów?
- Czy masz świadomość podstawowych zagrożeń związanych z realizacją swojego pomysłu i czy wiesz jak ich uniknąć bądź je ograniczyć?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania będziemy lepiej przygotowani do podjęcia konkretnych działań, a to pozwoli zwiększyć motywację i szanse na powodzenie przedsięwzięcia w przyszłości. Z drugiej strony rzetelna ocena jak największej liczby czynników może zapobiec poniesieniu ewentualnej porażki bądź skłonić do rozważenia innych możliwości i pomysłów związanych z rodzajem działalności gospodarczej.
Bycie przedsiębiorcą zobowiązuje nas do wykazywania zachowań przedsiębiorczych.
Zatem przedsiębiorca to:
· człowiek, który widzi szanse i wykorzystuje je.
· człowiek umiejący skalkulować (ocenić) ryzyko i podjąć je.
· człowiek chodzący własnymi ścieżkami, szukający nowych rozwiązań.
Zachowania przedsiębiorcze w dużej mierze zależą od osobistej dyspozycji człowieka do działania (posiadania inicjatywy, pomysłowości, zaradności), oraz woli jego działania (wynikającej z cech charakteru np. z potrzeby rywalizacji, robienia czegoś lepiej od innych, wykazania się posiadanymi umiejętnościami).

Wśród cech osobowości, które wyróżniają przedsiębiorców ważną rolę odgrywają te, które wiążą się z motywacją do działania. Nie chodzi bowiem tylko o umiejętność generowania ciekawych pomysłów ale przede wszystkim o wolę i determinację wcielania ich w życie.

Cechy, które z pewnością musimy posiadać to zdrowy rozsądek, umiejętność uczenia się nowych rzeczy (rozliczenia finansowe, opracowanie strategii marketingowej itp.), oraz spora doza cierpliwości. Własna firma stwarza szansę do rozwoju między innymi poprzez zmuszanie nas do podejmowanie coraz to nowych wyzwań zawodowych oraz konieczność ciągłego orientowania się i podążania za pojawiającymi się trendami. Nie bez znaczenia jest więc także umiejętność dostosowywania się i reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, a wiec bycie elastycznym.
Kluczowym elementem, o którym powinni pamiętać przyszli jest oczywiście opracowanie dobrego pomysłu a następnie przeprowadzenie jego analizy pod kątem możliwości zrealizowania poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

Nie należy spodziewać się, że efekty pojawią się szybko i bez wysiłku. Sukces naszego przedsięwzięcia zależy od nas samych, od jakości naszej pracy i zaangażowania.