Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

Czwartek, 27 sierpia 2015 (15:05)

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ) nie tylko określa cele i kierunki jakie winna obiera polityka rynku pracy w Polsce na przestrzeni najbliższych lat, ale również zawiera wytyczne, które są uwzględniane przez samorządy województw przy opracowywaniu przez nie corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, określających priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób, które wymagają objęcia szczególnym wsparciem na poziomie wojewódzkim i powiatowym.