Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

RESTART 2001 (2001-2003)

Wtorek, 8 lutego 2005 (16:47)
Model reorientacji zawodowej w celu przystosowania prywatyzowanych przedsiębiorstw - Restart 2001 (2001-2003)

Projekt Restart 2001 miał na celu stworzenie i przetestowanie modelu współdziałania przedsiębiorstw restrukturyzujących zatrudnienie z urzędem pracy świadczącym m.in. specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego oraz instytucjami szkolącymi opracowującymi programy szkoleniowe oraz realizującymi tematyczne szkolenia zawodowe. Beneficjentami byli podlegający procesowi restrukturyzacji pracownicy kolei polskich i słowackich (w tym kadra menedżerska).
Promotor
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Partnerzy Institut für Datenverarbeitung und Betriebswirtschaft Rostock, Niemcy
Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej
Żeleznice Slovenskej Republiky, Słowacja
Finansowanie
Program Leonardo da Vinci
Rezultaty
Opracowano:
1.  Model wstępnej selekcji pracowników zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej dokonywanej w przedsiębiorstwie.

2.  Procedury selekcji naboru kandydatów do  programów szkoleniowych: "Przedsiębiorczość”, „Menedżer- Lider” z wykorzystaniem nowej metodologii badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

3.  Moduły szkoleniowe:

·    Program  szkoleniowy „Przedsiębiorczość” (120 godz.)
·    Program szkoleniowy„Menedżer-Lider” (100godz.)
4.  Publikacje:

·    „Podręcznik Bussines-planu” (w formie drukowanej i elektronicznej)
·    Podręcznik z materiałami szkoleniowymi dla uczestników programu „Przedsiębiorczość”
·    Podręcznik z materiałami szkoleniowymi dla uczestników programu „Menedżer-Lider”
5.  Metody diagnozy predyspozycji zawodowych

·    Kwestionariusz PSP wraz z podręcznikiem zasad stosowania i interpretacji
·    Kwestionariusz do Badania Zachowań w Sytuacji Pracy
Przeszkolono 76 osób, w tym 42 z Polski.

Dokument do pobrania: