Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Skład

Poniedziałek, 24 listopada 2008 (08:37)

Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku, będąca organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Pomorskiego, powołana została na kadencję 2008 - 2012 Zarządzeniem Nr 83/08 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 16 października 2008 r. z późn. zm. w składzie 20 osobowym.

Lp.Imię i nazwiskoReprezentowany organ/organizacja
Przedstawiciele organizacji związków zawodowych
1. Zbigniew Kowalczyk Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
2. Ilona Kwiatkowska- Falkowska Forum Związków Zawodowych Regionu Pomorskiego
3. Stanisław Szukała Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
4. Franciszek Potulski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego
Przedstawiciele organizacji pracodawców
5. Grażyna Zielińska Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
6. Leszek Kalkowski Pomorski Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Gdańsku
7. Lucyna Federowicz Business Centre Club
8. Tadeusz Cygert Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
9. Marek Choromański Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
10. Michał Moniuszko Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE
11. Marek Stawski Pracodawcy Pomorza
Przedstawiciele organizacji rolników, w tym izb rolniczych
12. Zenon Bistram Pomorska Izba Rolnicza
13. Jakub Rabuszko Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy
14. Irena Muszkiewicz- Herok Fundacja Gospodarcza w Gdyni
15. Ks. Janusz Steć CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.
16. Ewa Mikołajczyk

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku
17. Kazimierz Kleina Związek Centralnego Dzieła Kolpinga
18. Marek Byczkowski Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie
Przedstawiciel nauki
19. dr hab., prof. UG Izydor Sobczak Komitet Nauk Demograficznych PAN
Przedstawiciel wojewody
20. Kazimierz Waśniewski Oddział Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku