Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Wtorek, 29 listopada 2016 (11:06)

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Gdańsku, będąca organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Pomorskiego, powołana została na kadencję 2016-2020 Zarządzeniem Nr 36/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. (zmienione Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 27.11.2017r., Zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 17 maja 2018 r. oraz Zarządzeniem nr 42/2018 z dnia 18 września 2018 r.)

W skład PWRRP wchodzą:

 1. Dariusz Gobis – Przedstawiciel Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku; PRZEWODNICZĄCY PWRRP
 2. Irena Muszkiewicz – Herok – Przedstawiciel Fundacji Gospodarczej w Gdyni; WICEPRZEWODNICZĄCA PWRRP
 3. Zbigniew Kowalczyk – Przedstawiciel Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”;
 4. Stanisław Szukała – Przedstawiciel Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”;
 5. Jan Mionskowski – Przedstawiciel OPZZ Województwa Pomorskiego;
 6. Ilona Kwiatkowska – Falkowska – Przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego;
 7. Piotr Grzechowiak – Przedstawiciel Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan;
 8. Michał Moniuszko – Przedstawiciel Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE;
 9. Tadeusz Cygert – Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku;
 10. Wojciech Szczepański – Przedstawiciel „Pracodawców Pomorza”;
 11. Katarzyna Dobrzyniecka – Przedstawiciel Loży Gdańskiej Business Centre Club;
 12. Zenon Bistram – Przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej;
 13. Piotr Hałuszczak – Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  w Gdańsku;
 14. Mariusz Mówka – Przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego;
 15. Ks. Janusz Steć – Przedstawiciel Caritasu Archidiecezji Gdańskiej;
 16. Jarosław Filipczak – Przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza;
 17. Piotr Cymanowski – Przedstawiciel Fundacji Pokolenia w Tczewie;
 18. Tadeusz Podymiak – Przedstawiciel Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach;
 19. Bogusława Engelbrecht – Przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich, Wójt Gminy Linia;
 20. Mirosław Czapla – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, Starosta Malborski;
 21. Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.