Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Skład

Czwartek, 20 grudnia 2012 (11:54)

Stan prawny na dzień 09 czerwca 2015 r.

Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku, będąca organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Pomorskiego, powołana została na kadencję 2012-2016 Zarządzeniem Nr 46/12 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2012 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 44/14 z dnia 14 listopada 2014 r. i Zarządzeniem Nr 23 z dnia 9 czerwca 2015 r. Marszałka Województwa Pomorskiego. Skład Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku:

I.              Przedstawiciele Organizacji Związków Zawodowych

 1. Zbigniew Kowalczyk - Członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”;
 2. Ilona Kwiatkowska-Falkowska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego;
 3. Stanisław Szukała - Przewodniczący Zarządu Regionalnego Słupskiego NSZZ “Solidarność”;
 4. Franciszek Potulski -  Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego;

II.            Przedstawiciele Organizacji Pracodawców

 1. Profesor nadzwyczajny Małgorzata Rozkwitalska - przedstawiciel loży Gdańskiej Business Center Club, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 2. Tadeusz Cygert – Sekretarz Rady Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku;
 3. Dariusz Gobis - Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku;
 4. Marek Stawski  - Wiceprezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”;
 5. Jakub Nowak - przedstawiciel Związku Pracodawców Forum Okrętowe, członek Forum Okrętowego;
 6. Rafał Olszewski - przedstawiciel Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Członek Zarządu;
 7. Jarosław Filipczak - przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Wiceprezes Zarządu oraz Prezes Zarządu Oddziału RGP w Malborku.

III.   Przedstawiciele Społeczno-Zawodowych Organizacji Rolników, w tym Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych i Izb Rolniczych

 1. Zenon Bistram –  Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej;
 2. Jan Dela – Członek  Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  w Gdańsku.

IV.  Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy

 1. Irena Muszkiewicz-Herok - Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni (Wiceprzewodnicząca PWRZ);
 2. Ks. Janusz Steć  -  Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gdańskiej;
 3. Justyna Ludwikowska-Sielska – Pośrednik Pracy w Polskim Stowarzyszeniu  Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku.
 4. Kazimierz Kleina - członek Związku Centralnego Dzieła Kolpinga  (Przewodniczący PWRZ)
 5. Marek Byczkowski - Członek Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego

V.            Przedstawiciel nauki

 1. Profesor dr hab. Izydor Sobczak - Członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

VI.          Przedstawiciel Wojewody

 1. Kazimierz Waśniewski - Kierownik Oddziału  Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.