Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stanowiska

Środa, 30 listopada 2011 (09:30)

Stanowiska podjęte przez Pomorską Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Gdańsku

Kadencja 2008-2012

Lp.DotyczyData posiedzeniaZobacz tekst
1. wyrażenia opinii dotyczącej realizacji Programu Zwolnień Monitorowanych dla Stoczni Gdynia S.A. 7.05.2009 r. Stanowisko
z dnia 7.05.2009
2. delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 24.06.2009 r. Stanowisko
z dnia 24.06.2009

3. systemu kształcenia zawodowego w Polsce 18.10.2010 r. Stanowisko
z dnia 18.10.2010

4. środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r. 18.10.2010 r. Stanowisko
z dnia 18.10.2010

5. ograniczenia środków Funduszu Pracy na refundację kosztów kształcenia pracowników młodocianych 14.03.2011 r. Stanowisko
z dnia 14.03.2011