Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stanowiska

Wtorek, 17 września 2013 (13:06)

Wykaz stanowisk podjętych przez PWRZ w Gdańsku (kadencja 2012-2016)

  1. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  w Gdańsku  z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku.
  2. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  w Gdańsku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu wzmocnienie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy.
  3. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  dla województwa pomorskiego na rok 2014.  
  4. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji  przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku.  
  5. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  w Gdańsku z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa pomorskiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
  6. Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  w Gdańsku z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania koncepcji programów regionalnych: „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca” oraz „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów - Gryf”.