Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rynek pracy województwa pomorskiego według powiatów (Archiwum)

Dane od 1999 r. do 2017 r.

Bilans bezrobotnych (Archiwum)

Dane od 1999 r. do 2017 r.

Wybrane kategorie bezrobotnych oraz oferty pracy według powiatów województwa pomorskiego według stanu w końcu roku (Archiwum)

Dane od 1999 r. do 2006 r.

Wybrane kategorie bezrobotnych oraz osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego według stanu w końcu roku (Archiwum)

Dane od 2005 r do 2017 r.

Bezrobotni niepełnosprawni i poszukujący pracy oraz oferty pracy zgłoszone w urzędach pracy województwa pomorskiego według stanu w końcu roku (Archiwum)

Dane od 2001 r. do 2013 r.

(Archiwum) Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu według miejsca zamieszkania, płci, wieku, poziomu wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, przyczyn niepełnosprawności, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim

Dane od 2002 r. do 2005 r.; od 2007 r. do 2015 r.

Strona 1 z 3