Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rynek pracy województwa pomorskiego według powiatów

Rynek pracy zawiera 4 tablice z danymi statystycznymi za bieżący rok:
  • bezrobotni zarejestrowani,
  • wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej,
  • liczba bezrobotnych przypadająca na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej,
  • stopa bezrobocia.

Dane za lata 1999 - 2017 dostępne są w dziale "Archiwum statystyk".

 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w podziale na miejsca pracy ogółem, pracę subsydiowaną i niesubsydiowaną oraz z sektora publicznego i prywatnego - dane miesięczne w ujęciu półrocznym.
Dane za lata 2007 - 2017 dostępne są w dziale "Archiwum statystyk"

Wybrane kategorie bezrobotnych i bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w urzędach pracy województwa pomorskiego

Dane za lata 2005 - 2017 dostępne są w dziale "Archiwum statystyk"

Bezrobotni niepełnosprawni i poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w urzędach pracy województwa pomorskiego

Dane za lata 2001 - 2014 dostępne są w dziale "Archiwum statystyk"

Bilans bezrobotnych

Bezrobotni nowo zarejestrowani "napływ", wyrejestrowani "odpływ" według powiatów w kategoriach: ogółem, kobiety, zamieszkali na wsi, do 30 roku życia, do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni - w roku bieżącym.
Dane za lata 1999 - 2017 dostępne są w dziale "Archiwum statystyk"

Województwo pomorskie na tle kraju

Aktualna liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle pozostałych województw w kraju.

Strona 1 z 2