Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uchwały Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - 2018

Środa, 21 lutego 2018 (08:19)
Lp. Nr uchwały Z dnia
1 w sprawie przyjęcia znaku graficznego Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Ranku Pracy 1/2018 08.02.2018
2 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „krawiec” w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie

2/2018 20.02.2018
3 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „lakiernik” w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie
3/2018 20.02.2018
4 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „magazynier logistyk” w Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku
4/2018 20.02.2018
5 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „ślusarz” w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych
w Lęborku
5/2018 20.02.2018
6 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „elektromechanik” w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
6/2018 20.02.2018
7 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „technik automatyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Noblistów Polskich w Słupsku
7/2018 20.02.2018
8 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „szkutnik” w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
8/2018 20.02.2018
9 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „magazynier logistyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Malborku
9/2018 20.02.2018
10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie 10/2018 20.02.2018
11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
w zawodzie „technik dentystyczny” w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach
11/2018 20.02.2018
12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik inżynierii środowiska i melioracji” w Technikum nr 2 w Chojnicach 12/2018 20.02.2018
13 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego za rok 2017, oraz działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 13/2018 20.02.2018
14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie ,,mechanik" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kłaninie 14/2018 19.03.2018
15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie ,,technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP ,,Orzeł" w Wejherowie 15/2018 19.03.2018
16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik automatyk" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP ,,Orzeł" w Wejherowie 16/2018 19.03.2018
17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik informatyk" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii 17/2018 19.03.2018
18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik hotelarstwa" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii 18/2018 19.03.2018
19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik przemysłu mody" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii 19/2018 19.03.2018
20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik technologii żywności" w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii 20/2018 19.03.2018
21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik nawigator morski" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 21/2018 19.03.2018
22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik rybołówstwa morskiego" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 22/2018 19.03.2018
23 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik lotniskowych służb operacyjnych" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 23/2018 19.03.2018
24 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik fotografii i multimediów" w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 24/2018 19.03.2018
25 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik stylista" w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 25/2018 19.03.2018
26 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik robót wykończeniowych w budownictwie" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni 26/2018 19.03.2018
27 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik usług pocztowych i fianansowych" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni 27/2018 19.03.2018
28 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki" z Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Barlewiczkach 28/2018 19.03.2018
29 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik urządzeń i systemu energetyki odnawialnej" w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu 29/2018 19.03.2018
30 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,monter stolarki budowlanej" w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osiatyńskiego w Gdańsku 30/2018 19.03.2018
31 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik robót wykończeniowych w budownictwie" w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osiatyńskiego w Gdańsku 31/2018 19.03.2018
32 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia z zawodzie ,,technik urządzeń dźwigowych" w Szkołach Okręgowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku 32/2018 19.03.2018
33 w sprawie opinii dotyczącej procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemów 33/2018 17.04.2018
34 w sprawie opinii dotyczącej dofinansowania zatrudniania młodocianych 34/2018 17.04.2018
35 w sprawie odstąpienia od wymogu osiągania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
w przypadku działań urzędów pracy związanych z uruchamianiem ze środków Funduszu Pracy wsparcia poprzez instrumenty rynku pracy na rzecz  usuwania skutków nagłych zdarzeń pogodowych o dużej skali odziaływania na lokalne społeczności
35/2018 13.07.2018
36 w sprawie zwiększenia nakładów na dodatkowe szkolenia specjalistyczne służb ratowniczych oraz służb komunalnych – porządkowych w zakresie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych wywołanych przez anomalie pogodowe 36/2018 13.07.2018
37 w sprawie propozycji aktualizacji wykazu zawodów w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terenie  województwa pomorskiego nie wymaga uwzględnienia informacji starosty 37/2018 19.09.2018
38 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019 38/2018 19.11.2018
39 w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2016 roku 39/2018 19.12.2018
40 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie "technik żywienia i usług gastronomicznych" w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie 40/2018 19.12.2018
41 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie "kucharz" w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie 41/2018 19.12.2018