Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uchwały Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - 2019

Piątek, 8 lutego 2019 (13:41)
Lp. Nr uchwały z dnia
1. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie "Technik obuwnik" w Zespole Szkół Kreaowania Wizerunku w Gdańsku 1/2019 21.01.2019
2. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie "Obuwnik" w Zespole Szkół Kreaowania Wizerunku w Gdańsku 2/2019 21.01.2019
3. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie "Technik usług kosmetycznych" w Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim 3/2019 21.01.2019
4. zmieniająca uchwałę Nr 60/2017 PWRRP w Gdańsku z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego PWRRP oraz zatwierdzenie wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii PWRRP w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia 4/2019 06.02.2019
5. w sprawie zaopiniowania Wykazu zawodów za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 5/2019 06.02.2019
6. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie przygotowań do uruchomienia kierunków kształcenia zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego 6/2019 06.02.2019
7. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 7/2019 06.02.2019
8. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Mechanik monter maszyn i urządzeń w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku 8/2019 06.02.2019
9. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Cukiernik w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 9/2019 06.02.2019
10. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Cukiernik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Swarożynie 10/2019 12.03.2019
11. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Cukiernik w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla osób Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie 11/2019 12.03.2019
12. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Magazynier-logistyk w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 12/2019 12.03.2019
13. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 13/2019 12.03.2019
14. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik administracji w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 14/2019 12.03.2019
15. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie 15/2019 12.03.2019
16. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku 16/2019 12.03.2019
17. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik inżynierii środowiska i melioracji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie 17/2019 12.03.2019
18. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku 18/2019 12.03.2019
19. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 19/2019 12.03.2019
20. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 20/2019 12.03.2019
21. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 21/2019 12.03.2019
22. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku 22/2019 12.03.2019
23. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 23/2019 12.03.2019
24. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik usług kelnerskich w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 24/2019 12.03.2019
25. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 25/2019 12.03.2019
26. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2016 PWRRP z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2016-2020 26/2019 12.03.2019
27. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego za rok 2018, oraz działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 27/2019 12.03.2019
28. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik stylista w Zespole Szkół Kreowania Wizerunkiem w Gdańsku 28/2019 26.03.2019
29. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie dofinansowania realizacji programów regionalnych ze środków rezerwy Funduszu Pracy 29/2019 02.04.2019
30. w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowanie założeń/rekomendacji działań zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie pomorskim 30/2019 02.04.2019
31. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie technik rachunkowości w Szkoły Ekonomiczno - handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku 31/2019 02.04.2019
32. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Magazynier - logistyk w Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Edumunda Roszczynialskiego w Wejherowie 32/2019 02.04.2019
33. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik usług kelnerskich w Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Edumunda Roszczynialskiego w Wejherowie 33/2019 02.04.2019
34. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Komisji Narodowej w Kościerzynie 34/2019 02.04.2019
35. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Edumunda Roszczynialskiego w Wejherowie 35/2019 02.04.2019
36. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Edumunda Roszczynialskiego w Wejherowie 36/2019 02.04.2019
37. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Edumunda Roszczynialskiego w Wejherowie 37/2019 02.04.2019
38. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Technikum nr 1 38/2019 02.04.2019
39. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Zespół Szkół Ekonomiczno - usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie 39/2019 02.04.2019
40. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Technikum nr 2 w Chojnicach 40/2019 02.04.2019
41. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracownik obsługi hotelowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie 41/2019 02.04.2019
42. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach 42/2019 02.04.2019
43. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku 43/2019 02.04.2019
44. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku 44/2019 02.04.2019
45. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Technikum Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku 45/2019 02.04.2019
46. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Technikum Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku 46/2019 02.04.2019
47. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku 47/2019 02.04.2019
48. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku 48/2019 02.04.2019
49. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku 49/2019 02.04.2019
50. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończniowych w budownictwie w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sztumie 50/2019 02.04.2019
51. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 51/2019 02.04.2019
52. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumii 52/2019 02.04.2019
53. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORIP "Orzeł" w Wejherowie 53/2019 02.04.2019
54. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku 54/2019 02.04.2019
55. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku 55/2019 02.04.2019
56. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku 56/2019 02.04.2019
57. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku 57/2019 02.04.2019
58. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracownik obsługi hotelowej w Zespół Szkół Technicznych Branżowa szkoła I stopnia nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Słupsku 58/2019 02.04.2019
59. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik usług fryzjerskich w Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 59/2019 02.04.2019
60. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Technikum TEB Edukacja w Słupsku 60/2019 02.04.2019
61. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Technikum TEB Edukacja w Słupsku 61/2019 02.04.2019
62. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 62/2019 02.04.2019
63. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 63/2019 02.04.2019
64. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik technologii chemicznej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 64/2019 02.04.2019
65. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 65/2019 02.04.2019
66. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Technikum TEB Edukacja w Gdyni 66/2019 02.04.2019
67. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Technikum TEB Edukacja w Gdyni 67/2019 02.04.2019
68. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Technikum TEB Edukacja w Gdańsku 68/2019 02.04.2019
69. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Technikum TEB Edukacja w Gdańsku 69/2019 02.04.2019
70. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie 70/2019 02.04.2019
71. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracowik pomocniczy gastronomii w Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie 71/2019 02.04.2019
72. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i handlowo - usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku 72/2019 02.04.2019
73. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i handlowo - usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku 73/2019 02.04.2019
74. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik elektronik w Zespół Szkół Mechaniczno - informatycznych im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku 74/2019 02.04.2019
75. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespół Szkół Chłodniczych i Elektroniczych w Gdyni 75/2019 02.04.2019
76. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szaży pod Krojantami w Chojnicach 76/2019 02.04.2019
77. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik turystyki na obszarach wiejskich w Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 77/2019 02.04.2019
78. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Czarne 78/2019 02.04.2019
79. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 79/2019 02.04.2019
80. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Kelner w Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 80/2019 02.04.2019
81. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracownik obsługi hotelowej w Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 81/2019 02.04.2019
82. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Monter jachtów i łodzi w Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 82/2019 02.04.2019
83. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Monter izolacji przemysłowych w Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku 83/2019 02.04.2019
84. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Jana st. Pasierba w Tczewie 84/2019 02.04.2019
85. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Jana st. Pasierba w Tczewie 85/2019 02.04.2019
86. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik realizacji nagrań w Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 86/2019 02.04.2019
87. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 87/2019 02.04.2019
88. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik realizacji nagrań w Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 88/2019 02.04.2019
89. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Operator procesów introligatorskich w Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku 89/2019 02.04.2019
90. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracownik pomoczniczy gastronomii w Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku 90/2019 02.04.2019
91. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Kelner w Zespół Szkół Gastronomiczno - hotelarskich w Gdańsku 91/2019 02.04.2019
92. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik usług kelnerskich w Technikum nr 3 w Zespół Szkół Gastronomiczno - hotelarskich w Gdańsku 92/2019 02.04.2019
93. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracownik obsługi hotelowej w Branżowała szkoła I stopnia nr 3 w Zespół Szkół Gastronomiczno - hotelarskich w Gdańsku 93/2019 02.04.2019
94. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Zespół Szkół im. Cypriana Norwida w Dzierzgoniu 94/2019 02.04.2019
95. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik usług kosmetycznych w Medyczno - społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach 95/2019 02.04.2019
96. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni 96/2019 02.04.2019
97. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni 97/2019 02.04.2019
98. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pracownik obsługi hotelowej w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie 98/2019 02.04.2019
99. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Fryzjer w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie 99/2019 02.04.2019
100. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik ortopeda w Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku 100/2019 02.04.2019
101. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Opiekun osoby starszej w Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku 101/2019 02.04.2019
102. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Florysta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni 102/2019 02.04.2019
103. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni 103/2019 02.04.2019
104. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Opiekunka dziecięca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni 104/2019 02.04.2019
105. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Opiekun medyczny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni 105/2019 02.04.2019
106. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Pomoc opiekuna osoby starszej w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku 106/2019 02.04.2019
107. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie pracownik obsługi hotelowej w Branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie 107/2019 16.05.2019
108. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim 108/2019 16.05.2019
109. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie technik organizacji turystyki w Technikum TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim 109/2019 16.05.2019
110. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie technik reklamy w Technikum TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim 110/2019 16.05.2019
111. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie kelner w Zespół Szkół Gastronomiczno - hotelarskich w Gdyni 111/2019 16.05.2019
112. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie technik organizacji turystyki w Zespół Szkół Gastronomiczno - hotelarskich w Gdyni 112/2019 16.05.2019
113. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie kelner w Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora w Tczewie 113/2019 16.05.2019