Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uchwały Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - 2019

Piątek, 8 lutego 2019 (13:41)
Lp. Nr uchwały z dnia
1. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie "Technik obuwnik" w Zespole Szkół Kreaowania Wizerunku w Gdańsku 1/2019 21.01.2019
2. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie "Obuwnik" w Zespole Szkół Kreaowania Wizerunku w Gdańsku 2/2019 21.01.2019
3. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie "Technik usług kosmetycznych" w Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim 3/2019 21.01.2019
4. zmieniająca uchwałę Nr 60/2017 PWRRP w Gdańsku z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu pracy Zespołu ds. opiniowania kierunków kształcenia zawodowego PWRRP oraz zatwierdzenie wzoru wniosku dyrektora szkoły/placówki o wydanie opinii PWRRP w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia 4/2019 06.02.2019
5. w sprawie zaopiniowania Wykazu zawodów za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 5/2019 06.02.2019
6. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie przygotowań do uruchomienia kierunków kształcenia zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego 6/2019 06.02.2019
7. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 7/2019 06.02.2019
8. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Mechanik monter maszyn i urządzeń w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku 8/2019 06.02.2019
9. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Cukiernik w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 9/2019 06.02.2019
10. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Cukiernik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Swarożynie 10/2019 12.03.2019
11. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Cukiernik w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla osób Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie 11/2019 12.03.2019
12. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Magazynier-logistyk w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 12/2019 12.03.2019
13. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP w Wejherowie 13/2019 12.03.2019
14. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik administracji w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie 14/2019 12.03.2019
15. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie 15/2019 12.03.2019
16. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku 16/2019 12.03.2019
17. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik inżynierii środowiska i melioracji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie 17/2019 12.03.2019
18. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku 18/2019 12.03.2019
19. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik organizacji turystyki w Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 19/2019 12.03.2019
20. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 20/2019 12.03.2019
21. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik programista w Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 21/2019 12.03.2019
22. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku 22/2019 12.03.2019
23. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik reklamy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 23/2019 12.03.2019
24. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik usług kelnerskich w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 24/2019 12.03.2019
25. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie Technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 25/2019 12.03.2019
26. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2016 PWRRP z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2016-2020  26/2019 12.03.2019
27. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego za rok 2018, oraz działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 27/2019 12.03.2019