Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uchwały

Czwartek, 10 stycznia 2013 (12:52)

 

Wykaz uchwał podjętych przez PWRZ w Gdańsku (kadencja 2012-2016)

 

 1. Uchwała Nr I/1/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku na członka Naczelnej Rady Zatrudnienia.
 2. Uchwała Nr I/2/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Technikum Nr 2 w Chojnicach.  
 3. Uchwała Nr I/3/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „technik geodeta” oraz „technik usług fryzjerskich” w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.
 4. Uchwała Nr I/4/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Zespole Szkół Zawodowych nr 9 im. prof. R. A. Cebertowicza w Gdańsku.
 5. Uchwała  Nr I/5/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania zmiany „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa pomorskiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na lata 2008-2013” przyjętych Uchwałą nr 212/XII/2007 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2007 r. z późn. zm.
 6. Uchwała  Nr I/6/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 7. Uchwała Nr II/7/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „cukiernik”, „opiekunka środowiskowa”, „technik żywienia i usług gastronomicznych” w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie.
 8. Uchwała Nr II/8/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „technik elektroradiolog” oraz „opiekun osoby starszej” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku.
 9. Uchwała Nr II/9/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „technik urządzeń sanitarnych” oraz „technik spedytor” w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie.
 10. Uchwała Nr II/10/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „technik hotelarstwa” oraz „technik mechanik” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie.
 11. Uchwała Nr II/11/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „elektromechanik pojazdów samochodowych”, „lakiernik”, „technik mechanik lotniczy”; „technik energetyk” w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni.
 12. Uchwała Nr II/12/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „wędliniarz” oraz „technik technologii żywności” w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie.
 13. Uchwała Nr II/13/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „fototechnik”, „florysta” oraz „technik usług pocztowych i finansowych” w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni.
 14. Uchwała Nr II/14/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „technik informatyk”, „technik administracji” oraz „technik ekonomista” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.
 15. Uchwała Nr II/15/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „mechanik - monter maszyn i urządzeń” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach.
 16. Uchwała Nr II/16/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku.  
 17. Uchwała Nr II/17/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Tczewie.
 18. Uchwała Nr II/18/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Zespole Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach.
 19. Uchwała Nr II/19/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach: „technik turystyki wiejskiej” oraz „cukiernik” w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni.
 20. Uchwała Nr III/20/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2013.
 21. Uchwała Nr III/21/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik automatyk sterowania ruchem kolejowym”, „technik elektroenergetyk transportu szynowego”, „technik eksploatacji portów i terminali”, „monter mechatronik”, „elektromechanik”, „monter kadłubów okrętowych”, „monter systemów rurociągowych” „mechanik-monter maszyn i urządzeń”, „ślusarz” w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku.
 22. Uchwała Nr III/22/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
 23. Uchwała Nr III/23/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik prac biurowych” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.
 24. Uchwała Nr III/24/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik elektroniki i informatyki medycznej” w Szkole Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie.
 25. Uchwała Nr III/25/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik turystyki wiejskiej” oraz „opiekun osoby starszej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.
 26. Uchwała Nr III/26/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku-Oliwie.
 27. Uchwała Nr III/27/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik elektronik” oraz „technik teleinformatyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.
 28. Uchwała Nr III/28/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik elektryk” w Zespole Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim.
 29. Uchwała Nr III/29/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, „technik pszczelarz”, „technik rybactwa śródlądowego” w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie.
 30. Uchwała Nr III/30/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik architektury krajobrazu”, „technik bezpieczeństwa i higieny pracy”, „dietetyk”, „terapeuta zajęciowy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu.
 31. Uchwała  Nr III/31/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik usług kosmetycznych” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach.
 32. Uchwała Nr III/32/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik wiertnik” w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni.
 33. Uchwała Nr IV/33/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „asystentka stomatologiczna” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach.
 34. Uchwała  Nr IV/34/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik turystyki wiejskiej” w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku.
 35. Uchwała Nr IV/35/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.
 36. Uchwała Nr IV/36/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik logistyk”  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku.
 37. Uchwała Nr IV/37/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „elektryk” w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.
 38. Uchwała Nr IV/38/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” oraz „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Zespole Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku.  
 39. Uchwała Nr IV/39/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik sterylizacji medycznej” w Sopockich Szkołach Medycznych.  
 40. Uchwała Nr IV/40/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „blacharz samochodowy”, „piekarz”, „fryzjer”, „murarz – tynkarz”, „monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych” w klasie wielozawodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim.
 41. Uchwała Nr IV/41/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „higienistka stomatologiczna” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie.
 42. Uchwała  Nr IV/42/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „blacharz samochodowy”, „florysta”, „fotograf”, „fototechnik”, „lakiernik”, „technik masażysta” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
 43. Uchwała  Nr VI/43/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2012 roku.
 44. Uchwała Nr VII/44/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik obsługi turystycznej”, „technik organizacji reklamy”, „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Technikum Nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach.
 45. Uchwała Nr VII/45/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „opiekun osoby starszej” w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.  
 46. Uchwała Nr VII/46/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik obsługi turystycznej” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie  
 47. Uchwała Nr VII/47/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.  
 48. Uchwała Nr VII/48/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „operator maszyn leśnych” w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie  
 49. Uchwała Nr VII/49/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa pomorskiego programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na rok 2014.
 50. Uchwała Nr VIII/50/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „obuwnik” w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku.
 51. Uchwała Nr VIII/51/2014  z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „kelner” w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni.  
 52. Uchwała Nr VIII/52/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „fryzjer” i „technik awionik” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.  
 53. Uchwała Nr VIII/53/2014  z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik teleinformatyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku.
 54. Uchwała Nr VIII/54/2014  z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik logistyk” w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.  
 55. Uchwała Nr VIII/55/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik renowacji elementów architektury” oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach „organizacja i kontrolowanie robót budowlanych” i „sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej” w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni. 
 56. Uchwała Nr IX/56/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik sterylizacji medycznej”  i  „higienistka stomatologiczna” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach. 
 57. Uchwała Nr IX/57/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku.
 58. Uchwała Nr  IX/58/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik agrobiznesu” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu.
 59. Uchwała Nr  IX/59/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik eksploatacji portów i terminali” w Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku.
 60. Uchwała Nr  IX/60/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
 61. Uchwała Nr IX/61/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik żywienia i usług gastronomicznych” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
 62. Uchwała Nr IX/62/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik informatyk” i „technik turystyki wiejskiej” w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.
 63. Uchwała Nr  IX/63/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik archiwista” i „technik ochrony fizycznej osób i mienia” w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
 64. Uchwała Nr IX/64/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik handlowiec” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.
 65. Uchwała Nr  IX/65/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „kelner” i „elektryk” w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie.
 66. Uchwała Nr IX/66/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „operator obrabiarek skrawających” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku.
 67. Uchwała Nr IX/67/2014  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „mechanik - monter maszyn i urządzeń” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 19 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. Stefana Batorego w Gdańsku.
 68. Uchwała Nr X/68/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „asystentka stomatologiczna”, „higienistka stomatologiczna” i „technik sterylizacji medycznej” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku. 
 69. Uchwała Nr X/69/2014  z dnia 22 kwietnia 2014 roku  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „higienistka stomatologiczna” i „technik sterylizacji medycznej” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni.
 70. Uchwała Nr X/70/2014  z dnia 22 kwietnia 2014 roku  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik sterylizacji medycznej”, „technik bezpieczeństwa i higieny pracy” i „ortoptystka” w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.
 71. Uchwała Nr XI/71/2014 PWRZ w GDAŃSKU z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie "stolarz" w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 72. Uchwała Nr XII/72/2014 z dnia 25 sierpnia roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie "terapeuta zajęciowy" w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku.
 73. Uchwała Nr XII/73/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne  młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.
 74. Uchwała Nr XIV/74/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik sterylizacji medycznej” i „opiekunka dziecięca” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.
 75. Uchwała Nr XIV/75/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „terapeuta zajęciowy” w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdyni.
 76. Uchwała Nr XIV/76/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie "technik organizacji reklamy" w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku.
 77. Uchwała Nr XIV/77/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik turystyki wiejskiej” w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych im. Władysława Szafera w Gdańsku.
 78. Uchwała Nr XIV/78/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „kelner” i „technik spedytor” w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.
 79. Uchwała Nr XIV/79/2014  z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik spedytor” i „technik teleinformatyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku. 
 80. Uchwała Nr XIV/80/2014  z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik eksploatacji portów i terminali” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.
 81. Uchwała Nr XIV/81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik mechatronik” w Zespole Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego w Tczewie.
 82. Uchwała Nr XIV/82/2014  z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „mechanik motocyklowy” w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.
 83. Uchwała Nr XIV/83/2014  z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2013 roku.
 84. Uchwała Nr XV/84/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik analityk” w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
 85. Uchwała Nr XV/85/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik optyk” w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej w Gdyni.
 86. Uchwała Nr XV/86/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik masażysta” i „terapeuta zajęciowy” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.
 87. Uchwała Nr XV/87/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik bezpieczeństwa i higieny pracy”, „technik administracji”, „technik turystyki wiejskiej” i „technik pojazdów samochodowych” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie.
 88. Uchwała Nr XV/88/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik pojazdów samochodowych” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.
 89. Uchwała Nr XV/89/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik gazownictwa”, „technik procesów introligatorskich” i „technik cyfrowych procesów graficznych” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku.
 90. Uchwała Nr XV/90/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik cyfrowych procesów graficznych” i „florysta” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie.
 91. Uchwała Nr XV/91/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik procesów drukowania” w Technikum Nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku.
 92. Uchwała Nr XV/92/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „drukarz” i „monter kadłubów okrętowych” w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku.
 93. Uchwała Nr XV/93/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik elektryk” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.
 94. Uchwała Nr XV/94/2015 PWRZ w GDAŃSKU z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik chłodnictwa i klimatyzacji” w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.
 95. Uchwała Nr XV/95/2015 PWRZ w GDAŃSKU z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik energetyk”, „technik obuwnik” i „technik chłodnictwa i klimatyzacji” w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku
 96. Uchwała Nr XV/96/2015 PWRZ w GDAŃSKU z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik usług fryzjerskich” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
 97. Uchwała Nr XV/97/2015 PWRZ w GDAŃSKU z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik spedytor” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie.
 98. Uchwała Nr XV/98/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku.
 99. Uchwała Nr XV/99/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik organizacji reklamy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.
 100. Uchwała Nr XV/100/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „mechanik motocyklowy” w Zespole Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy w Gdyni.
 101. Uchwała Nr XV/101/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „stolarz” w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie.
 102. Uchwała Nr XV/102/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „pszczelarz” w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
 103. Uchwała Nr XV/103/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik pszczelarz” w Technikum nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
 104. Uchwała Nr XV/104/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.
 105. Uchwała Nr XV/105/2015  z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik stylista” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku.
 106. Uchwała Nr XVI/106/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „monter izolacji budowlanych” i „monter izolacji przemysłowych” w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku.
 107. Uchwała Nr XVI/107/2015  z dnia 14 kwietnia 2015 roku PWRZ w GDAŃSKU z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazajalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.
 108. Uchwała Nr XVI/108/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik eksploatacji portów i terminali” w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie.
 109. Uchwała Nr XVI/109/2015 P z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik mechanik lotniczy” w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 110. Uchwała Nr XVI/110/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik elektroradiolog”, „technik dentystyczny”, „florysta” i „technik usług kosmetycznych” w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.
 111. Uchwała Nr XVII/111/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  dla województwa pomorskiego na rok 2015.
 112. Uchwała Nr XVII/112/2015  z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2014 roku.
 113. Uchwała Nr XVIII/113/2015  z dnia 29 października 2015 roku w sprawie delegowania trzech członków Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

 114. Uchwała Nr XIX/114/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik przemysłu mody”, „fototechnik” w Zespole Szkół Zawodowych nr 9 im. Prof. R. Cebertowicza w Gdańsku

 115. Uchwała Nr XIX/115/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik weterynarii”,  „technik ochrony środowiska”, „technik obsługi turystycznej”, „technik spedytor”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie.
 116. Uchwała Nr XIX/116/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik logistyk” oraz „kelner” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.                                                     
 117. Uchwała Nr XIX/117/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodzie  „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Chojnicach.                                         
 118. Uchwała Nr XIX/118/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodzie  „monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Henryka Mrossa w Gniewie.
 119. Uchwała Nr XIX/119/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa pomorskiego refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na lata 2016-2018.
 120. Uchwała Nr XIX/120/2015  z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2014 roku.

 121. Uchwała Nr XX/121/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „lakiernik” , „ślusarz” oraz „technik chłodnictwa i klimatyzacji”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Wejherowie.
 122. Uchwała Nr XX/122/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „technik logistyk” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie.
 123. Uchwała Nr XX/123/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „technik technologii żywności” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie.
 124. Uchwała Nr XX/124/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik obsługi turystycznej” w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.
 125. Uchwała Nr XX/125/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodach „technik przemysłu mody” oraz „technik handlowiec” w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni.
 126. Uchwała Nr XX/126/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „kierowca mechanik” oraz „technik transportu kolejowego” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.
 127. Uchwała Nr XX/127/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik technologii drewna” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie.
 128. Uchwała Nr XX/128/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach  „technik technologii drewna” oraz „technik pojazdów samochodowych”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach.
 129. Uchwała Nr XX/129/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „fotograf” w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie.
 130. Uchwała Nr XX/130/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik organizacji reklamy”, „technik usług pocztowych i finansowych” oraz „technik cyfrowych procesów graficznych” w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.
 131. Uchwała Nr XX/131/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „blacharz samochodowy”, „cieśla” , „cukiernik”, „fryzjer”, „kucharz”, „lakiernik”, „murarz-tynkarz”, „piekarz”, „pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”, „ślusarz”, „monter zabudowy robót wykończeniowych  w budownictwie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku.
 132. Uchwała Nr XX/132/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „technik procesów drukowania”, „technik eksploatacji portów i terminali”, „technik realizacji dźwięku” oraz „technik realizacji nagrań i nagłośnień” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.
 133. Uchwała Nr XX/133/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik hotelarstwa”, „pracownik pomocniczy obsługi hotelowej” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2  dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.
 134. Uchwała Nr XX/134/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik geodeta” oraz „technik drogownictwa w Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.
 135. Uchwała Nr XX/135/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „kierowca mechanik” w Powiatowym Zespole Szkół  Nr 2  w Kościerzynie.
 136. Uchwała Nr XXI/136/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik technologii żywności”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.
 137. Uchwała Nr XXI/137/2016 z dnia 21marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „kelner” w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

 138. Uchwała Nr XXI/138/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach  „kucharz”, „optyk-mechanik”   w Pomorskich Szkołach Rzemiosł -Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 1 w Gdańsku.
 139. Uchwała Nr XXI/139/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia w zawodach „fototechnik”, „technik obsługi turystycznej” w Pomorskich Szkołach Rzemiosł - Technikum Nr 1 w Gdańsku.

 140. Uchwała Nr XXI/140/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik informatyk”, „technik usług kosmetycznych”
  w Pomorskich Szkołach Rzemiosł - Szkoła Policealna  Nr 1 w Gdańsku.
 141. Uchwała Nr XXI/141/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „drukarz” w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

 142. Uchwała Nr XXI/142/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, „technik energetyk”, „technik urządzeń dźwigowych”, „monter elektronik” w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie.

 143. Uchwała Nr XXI/143/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „technik drogownictwa” w Zespole  Szkół  Zawodowych im. H. Hubala w Starogardzie Gdańskim.

 144. Uchwała Nr XXI/144/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunków kształcenia
  w zawodach „technik inżynierii środowiska i melioracji”, „ technik mechatronik”w Technikum im. Gen. Józefa Hallera  w Owidzu.

 145. Uchwała Nr XXI/145/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „technik spedytor” w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Rumi.

 146. Uchwała Nr XXI/146/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „mechanik motocyklowy” w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
 147. Uchwała Nr XXI/147/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „kierowca mechanik” w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach.

 148. Uchwała Nr XXI/148/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia
  w zawodzie „kierowca mechanik” w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

 149. Uchwała Nr XXI/149/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenie społeczne  młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 150. Uchwała Nr XXII/150/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik elektryk” oraz „technik chłodnictwa i klimatyzacji” w Zespołach Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku.

 151. Uchwała Nr XXII/151/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik transportu kolejowego” w Technikum Transportowym w Gdyni.
 152. Uchwała Nr XXII/152/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik usług kosmetycznych”,  „technik administracji” oraz „technik bezpieczeństwa i higieny pracy” w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie.
 153. Uchwała Nr XXII/153/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „kierowca mechanik”  w Zespole Szkół Mechanicznych
  i Logistycznych w Słupsku.
 154. Uchwała Nr XXII/154/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „kierowca mechanik”  w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.
 155. Uchwała Nr XXII/155/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „kierowca mechanik”  w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
 156. Uchwała Nr XXII/156/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik transportu drogowego” oraz „technik turystyki wiejskiej”  w Szkole Policealnej w Zespole Szkół  Nr 2 w Kościerzynie.
 157. Uchwała Nr XXII/157/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „dekarz” , „technik renowacji elementów architektury” oraz „technik budownictwa wodnego ”   w Zespole Szkół Budowlanych w Słupsku.

 158. Uchwała Nr XXII/158/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  dla województwa pomorskiego na rok 2016.
 159. Uchwała Nr XXIII/159/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia kierunku kształcenia w zawodzie „technik technologii żywności”, „opiekun osoby starszej” oraz „opiekun medyczny” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu.
 160. Uchwała Nr XXIII/160/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2015 roku.