Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Znajdź pracę

Piątek, 1 kwietnia 2016 (10:20)

Praca za granicą

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii.

DROP'PIN @EURES to nowa inicjatywa KE, skierowana do osób młodych w zakresie staży i praktyk zawodowych.

Praca w Polsce

Centralna Baza Ofert Pracy to portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Baza zawiera krajowe i zagraniczne oferty pracy, propozycje staży, praktyk i przygotowania zawodowego dorosłych zostały wprowadzone przez podmioty uprawnione do ich zamieszczania na stronie CBOP.

Pośrednictwem pracy oprócz powiatowych urzędów pracy zajmują się równiez Agencje Zatrudnienia, które dysponują ofertami pracy na terenie kraju i za granicą. Prowadzący agencję zobowiązani są do zgłoszenia działalności do Rejesrtu Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

Aktualne oferty pracy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z województwa pomorskiego dostępne są w serwisie Młodzieżowych Biur Pracy.

Targi Pracy

To przedsięwzięcie podczas, którego w jednym miejscu i w jednym czasie można zapoznać się z ofertą pracy, praktyk i staży przedsiębiorców i instytucji planujących zatrudnienie. Organizatorem targów pracy najczęściej są powiatowe urzędy pracy, akademickie biura karier, organizacje studenckie lub ochotnicze hufce pracy

Szukaj informacji o zbliżających się targach pracy w zakładce Targi.