Miasta na prawach powiatu

Gdańsk Gdynia Sopot Słupsk
image/svg+xml powiat człuchowski powiat kwidzyński powiat chojnicki powiat starogardzki powiat tczewski powiat sztumski powiat kościerski powiat bytowski powiat malborski powiat gdański powiat nowodworski powiat słupski Słupsk powiat kartuski Gdańsk powiat lęborski powiat wejherowski Sopot Gdynia powiat pucki

Wybierz powiat na mapie, aby wyświetlić instytucje

Legenda:

Poradnictwo zawodowe – pomoc klientom w planowaniu kariery zawodowej, w tym dokonania wyboru ścieżki edukacyjnej, wyboru lub zmiany zawodu, określenia talentów i mocnych stron. Poradnictwo zawodowe dotyczy również wskazania odpowiednich sposobów poszukiwania pracy, pomocy w redagowaniu CV i listu motywacyjnego, a także przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojewódzki Urząd Pracy – instytucja z wyspecjalizowanymi jednostkami Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego dla klientów powyżej 18 roku życia.

Powiatowe Urzędy Pracy – instytucje realizujące usługi poradnictwa zawodowego przede wszystkim dla osób powyżej 18 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub jako osoby poszukujące pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy – instytucja z licznymi jednostkami terenowymi w województwie, świadczącymi usługi dla osób od 15 do 25 roku życia.

Akademickie Biura Karier – jednostki organizacyjne uczelni wyższych. Ich oferta z zakresu poradnictwa zawodowego jest skierowana głównie do studentów i absolwentów danej uczelni.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – instytucje świadczące pomoc młodzieży uczącej, przede wszystkim w zakresie wsparcia w planowaniu kariery zawodowej.